Archiwum kategorii: ogólne

Pomnik Cypriana Norwida w Opinogórze

W ostatnich dniach Roku Romantyzmu Polskiego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 30 listopada 2022 r. odbyła się konferencja naukowa Literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków.

W programie konferencji, której organizatorami były: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie znalazły się interesujące wykłady. Najpierw uczestników wtajemniczył w problem Jak romantycy wierzyli w Boga? prof. Dr hab. Andrzej Fabianowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie podjął próbę odpowiedzi na pytanie: Jak (i dlaczego) romantycy cierpieli? prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak z Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Laureaci konkursu recytatorskiego urzekli nas interpretacją ballad A. Mickiewicza. Całość uzupełniał spacer muzealny „Śladami Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze – zwiedzanie obiektu pałacowo-parkowego.

Na uwagę zasługuje pomnik Cypriana Norwida. Rzeźbę wykonał artysta rzeźbiarz Aleksandr Porożniuk z Doniecka na Ukrainie. Rzeźba odlana została w brązie i stanęła w parku opinogórskim.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, czując się w oczywisty sposób spadkobiercą romantycznej tradycji, postawiło popiersia wielkich romantyków: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina w parku opinogórskim.

Pomniki C. K. Norwida i Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze świadczą o przyjaźni dwóch wielkich polskich romantyków, ich wzajemnym zainteresowaniu własną twórczością, różnych aspektach znajomości i relacji zbudowanych przez pisarzy.

W roku 2021 przypadała 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, poety związanego z ziemią mazowiecką, o którym historyk i krytyk literatury Kazimierz Wyka pisał: „rdzenny Mazur spod samej Warszawy”. Nie ulega wątpliwości, że Mazowsze – „kraj lat dziecinnych” kształtowało osobowość poety, a lata tu spędzone miały wpływ na twórczość Norwida – poety europejskiego. Sam mówił o swoistym mazowieckim „stygmacie”, który znajduje odbicie w jego twórczości.

Norwid tworzył u schyłku romantyzmu, odbiegając znacznie od ducha dzieł Mickiewicza czy Słowackiego. Jego poezję określano jako niejasną i manieryczną. Historycy literatury dostrzegają w niej wpływy klasycyzmu, parnasizmu. Młodopolscy literaci, którzy jako pierwsi docenili geniusz Norwida, uznali jego utwory za bliskie ich światopoglądowi, wyprzedzające epokę. Współcześnie poeta często nazywany jest czwartym wieszczem romantyzmu.

Konferencja naukowa odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Tagi: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

U źródeł polskiego romantyzmu

Projekt „Śladami polskich romantyków” sfinansowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a jego realizacją zajęła się Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. W wycieczce na Litwę, która odbyła się w dniach 1- 6 czerwca 2022 r. uczestniczyły 33 osoby z opiekunami.
Wyjazd stanowił dodatkową nagrodę dla laureatów ogólnopolskiego konkursu związanego z życiem i twórczością Cypriana Norwida ogłoszonego z okazji obchodów 200. rocznicy urodzin przypadających w 2021 roku. Uczestnikami byli uczniowie szkół ponadpodstawowych – laureaci konkurów literackiego i plastycznego z różnych regionów Polski. Dołączyli również laureaci konkursu z kilku szkół polonijnych ( Grecja, Kazachstan, Wielka Brytania, Irlandia, Łotwa) na projekt koszulki promującej postać i twórczość Norwida wraz z opiekunami, gdyż reprezentowali oni różne kategorie wiekowe. Ciekawy program wycieczki zapewnił zwiedzenie wyjątkowych miejsc Wilna i okolic, które znane były do tej pory większości jej uczestników głównie z podręczników. Mieliśmy okazję stanąć tam, gdzie byli w różnych momentach życia: Mickiewicz, Słowacki, Moniuszko, Syrokomla. Zaczęliśmy od Ostrej Bramy, bo w Wilnie to zawsze pierwszy punkt programu, potem przyszła kolej na Uniwersytet Wileński, spacer w Zaułek Literacki, zwiedzanie Muzeum Mickiewicza oraz urocze chwile w sielskim klimacie dworku – Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie…

Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł, możesz go przeczytać tutaj.

Wilno – Ostra Brama. Tu grupa wycieczkowa rozpoczęła przygodę zwiedzania.

Tablica upamiętniająca obecność A. Mickiewicza w Wilnie.
Ul. św. Jana – miejsce, gdzie znajdowała się drukarnia i księgarnia Józefa Zawadzkiego. Tu ukazały się „Poezje” A. Mickiewicza. Wydarzenie to stanowi umowny początek polskiego romantyzmu.
Pomnik A. Mickiewicza w kościele Św. Janów w Wilnie.

139. rocznica śmierci Cypriana Norwida

Uczniowie z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą byli w Krypcie Wieszczów Narodowych w podziemiach archikatedry krakowskiej. Jest to szczególnie ważny punkt wycieczki w przypadającym Roku Romantyzmu Polskiego. W dniu 20 maja 2022 r. Uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą – epitafium C. K. Norwida obok urny z ziemią z jego grobu.

Chociaż 139. rocznica śmierci Norwida przypada dopiero w dniu 22-23 maja uwzględnienie w planie wycieczki rocznicy jest bardzo cenne. Dziękuję opiekunom wycieczki i młodzieży za zrealizowanie tego ważnego punktu planu trzydniowej wycieczki realizowanej w ramach programu „Poznaj Polskę”. Obcowanie z historią i kulturą jest jednym z kluczowych działań wychowania patriotycznego młodzieży.

Duchową więź młodzieży z twórczością autora Vade- mecum w Czerwińsku nad Wisłą potwierdza sukces Julii Murawskiej w ogólnopolskim konkursie poświęconym jego życiu i twórczości w dwusetną rocznicę urodzin (2021r.)

Wioletta Żórawska

20 maja 2022 r. Pod tablicą – epitafium Cypriana Norwida w Krypcie Wieszczów Narodowych na Wawelu składają kwiaty uczniowie: Jakub Piotrowski, Majka Chrobocińska (od lewej) i Kinga Józwiak.
Fot. Arch. własne