Ilustracje do lektur gimnazjalnych

lustracja do wiersza Moja piosnka [II] wykonana przez Krzysztofa Kamińskiego zajęła I miejsce w szkolnym konkursie przyznali ja wszyscy uczniowie w tajnym głosowaniu i komisja konkursowa. 

Pojedynek na ilustracje

W ramach projektu edukacyjnego „Ilustracje do lektur gimnazjalnych” grupa projektowa z klasy II B ogłosiła konkurs plastyczny o zasięgu szkolnym. Uczniowie mieli za zadanie zilustrować w dowolnej technice dowolną lekturę omawianą w gimnazjum. Prace uczniów gimnazjum gromadzono w pracowni języka polskiego od listopada 2015 r. do końca lutego 2016r. W marcu br. powstała wystawa 22 prac plastycznych. Ilustracje oznaczone były numerami. W dniu 22 marca odbyło się głosowanie publiczności tzn. wszystkich uczniów gimnazjum na najlepszą pracę plastyczną. Oceny prac dokonała także komisja konkursowa w składzie:
– Dyrektor gimnazjum Pani Ewa Warabida,
– Opiekunka projektu edukacyjnego Pani dr Wioletta Żórawska,
– Nauczyciel muzyki Pan Jarosław Miszewski.

Po głosowaniu grupa projektowa szybko zliczyła i opublikowała wyniki głosowania, które wyglądały następująco:

I miejsce – 47 głosów uzyskała praca nr 2 autorstwa Krzysztofa Kamińskiego ucznia klasy II B.
II miejsce – 36 głosów uzyskała praca nr 10 wykonana przez Wiktorię Rogowską uczennicę klasy III C.
III miejsce – 24 głosy uzyskała praca nr 8 w wykonaniu Patrycji Bilickiej uczennicy klasy III A.

Następnie swoje wyniki ogłosiła komisja konkursowa I i III miejsce pokrywało się z werdyktem publiczności. Natomiast II miejsce komisja przyznała Alicji Zyzner uczennicy klasy I D.

Dyplomy reprodukcjami grafik profesora Alojzego Balcerzaka z książki „Bielski Norwid” autorstwa Pani dr Wioletty Żórawskiej zaprojektowane przez Łukasza Fabrykiewicza z klasy II B otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.
Był to ciekawy i fajny pomysł.

Krzysztof Kamiński klasa II B