Z Norwidem za pan brat

Projekt edukacyjny Z Norwidem za pan brat. Program artystyczny był ambitny. Zrealizowany z rozmachem i sukcesem.
Pisano o tym projekcie w gazetce szkolnej „Gimek” (marzec – kwiecień 2007 r.). Znalazł się także na kartach szkolnej kroniki.
Moja-piosenka