Rozmowy o Norwidzie. Ojczyzna – Praca – Piękno w Bielsku, 24 września 2005 r.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku przy ulicy Glinki 1 odbyło się sympozjum. Zaszczycili nas: prof. dr hab. Jadwiga Puzynina z Uniwersytetu Warszawskiego kierująca Pracownią Słownika Języka Cypriana Norwida i dr Tomasz Korpysz – z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Referaty wygłosili: dr Katarzyna Beata Olszewska, mgr Danuta Rychlewska, dr Wioletta Żórawska. Współorganizator wydarzenia Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie – reprezentowane w Bielsku przez Panią Annę Hejman. 

1006_0001

Tagi: prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, dr Tomasz Korpysz, Pracownia Słownika Języka Cypriana Norwida, Gminny Ośrodek Kultury w Bielsku, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie