Pomnik Cypriana Norwida w Opinogórze

W ostatnich dniach Roku Romantyzmu Polskiego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 30 listopada 2022 r. odbyła się konferencja naukowa Literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków.

W programie konferencji, której organizatorami były: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie znalazły się interesujące wykłady. Najpierw uczestników wtajemniczył w problem Jak romantycy wierzyli w Boga? prof. Dr hab. Andrzej Fabianowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie podjął próbę odpowiedzi na pytanie: Jak (i dlaczego) romantycy cierpieli? prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak z Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Laureaci konkursu recytatorskiego urzekli nas interpretacją ballad A. Mickiewicza. Całość uzupełniał spacer muzealny „Śladami Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze – zwiedzanie obiektu pałacowo-parkowego.

Na uwagę zasługuje pomnik Cypriana Norwida. Rzeźbę wykonał artysta rzeźbiarz Aleksandr Porożniuk z Doniecka na Ukrainie. Rzeźba odlana została w brązie i stanęła w parku opinogórskim.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, czując się w oczywisty sposób spadkobiercą romantycznej tradycji, postawiło popiersia wielkich romantyków: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina w parku opinogórskim.

Pomniki C. K. Norwida i Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze świadczą o przyjaźni dwóch wielkich polskich romantyków, ich wzajemnym zainteresowaniu własną twórczością, różnych aspektach znajomości i relacji zbudowanych przez pisarzy.

W roku 2021 przypadała 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, poety związanego z ziemią mazowiecką, o którym historyk i krytyk literatury Kazimierz Wyka pisał: „rdzenny Mazur spod samej Warszawy”. Nie ulega wątpliwości, że Mazowsze – „kraj lat dziecinnych” kształtowało osobowość poety, a lata tu spędzone miały wpływ na twórczość Norwida – poety europejskiego. Sam mówił o swoistym mazowieckim „stygmacie”, który znajduje odbicie w jego twórczości.

Norwid tworzył u schyłku romantyzmu, odbiegając znacznie od ducha dzieł Mickiewicza czy Słowackiego. Jego poezję określano jako niejasną i manieryczną. Historycy literatury dostrzegają w niej wpływy klasycyzmu, parnasizmu. Młodopolscy literaci, którzy jako pierwsi docenili geniusz Norwida, uznali jego utwory za bliskie ich światopoglądowi, wyprzedzające epokę. Współcześnie poeta często nazywany jest czwartym wieszczem romantyzmu.

Konferencja naukowa odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Tagi: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *