Norwid w gimnazjum 2001-2011

Wioletta Żórawska koordynator uroczystości odczytuje adres okolicznościowy ks. dr. Zdzisława Struzika dyrektora Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie skierowany do społeczności szkolnej z okazji obchodów jubileuszu pracy wokół Norwida w gimnazjum Bielsku w dniu 23 maja 2011. 
Organizatorzy, goście  i uczestnicy międzyszkolnego konkursu fotograficznego podczas uroczystości w Bielsku.
Fot. R. Gutowski
Recytatorzy z gimnazjum podczas występu w hali sportowej.
1008_0001

Publikacja dr Wioletty Żórawskiej dotycząca problematyki szkolnego odczytywania twórczości Cypriana Norwida zamieszczona na łamach miesięcznika Katolickiego Stowarzyszenia ” Civitas Christiana” nr 8-9 (173-174) 2011.