Bombka Norwida (2015)

Cele konkursu:
– Wzbudzenie zainteresowania twórczością Cypriana Kamila Norwida.
– Odkrywanie w wierszach patrona uniwersalnych wartości.
– Promowanie czytelnictwa.
– Kształtowanie postawy zaangażowania młodzieży w wydarzenia z życia szkoły.

Organizatorzy:
– Pani Wioletta Żórawska – koordynator,
– Pani Krystyna Figurska,
– Pani Alicja Wojtunik,

Dnia 14 stycznia 2015 r. komisja konkursowa
– Pani Renata Popis (dyrektor gimnazjum),
– Pani Wioletta Żórawska (koordynator konkursu),
– Pani Marlena Godlewska (polonistka),
– Pani Krystyna Figurska (bibliotekarka),
wyłoniła laureatów konkursu Bombka Norwida. Uczniowie mieli za zadanie odgadnąć cytaty z 20 wierszy Cypriana Norwida zamieszczone na 59 bombkach zawieszonych na choince.

Wszystkie cytaty odgadł Krzysztof Kamiński z klasy I B.
Na drugim miejscu znajdują się uczennice: Patrycja Bilicka z klasy II A i Weronika Grudzień z klasy III B. ( 58 cytatów trafnie przypisały wierszom patrona).
Zwycięzcy otrzymują nagrody książkowe i dyplomy a pozostali uczestnicy – dyplomy.

Gratulujemy,
Wioletta Żórawska.

Konkursowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych inspirowanych wierszami Cypriana Norwida. Uczniowie wykazali się wyobraźnią i umiejętnościami plastycznymi. Prace powstały na lekcjach plastyki prowadzonych przez Panią Alicję Wojtunik. Tablica informująca o laureatach konkursu recytatorskiego poświęconego patronowi szkoły.

Plansze wykonały uczennice Weronika Grudzień i Paulina Szulc z klasy III B pod kierunkiem Pani Wioletty Żórawskiej.