Promocja książki „Szkole modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku”

Roma Ludwicka wieloletni dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia I w Płocku, obecnie instruktor teatralny z autorką.
W Towarzystwie Naukowym Płockim dnia 21 kwietnia 2016 roku odbyła się promocja książki dr Wioletty Żórawskiej.
Agnieszka Olczyk – Twardy Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku z autorką książki.

Promocja książki o Norwidzie

W czwartek 21 kwietnia 2016 r. w Towarzystwie Naukowym Płockim, mieszczącym się przy placu Narutowicza 8 w Płocku, odbyło się promocja książki Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku autorstwa Pani dr Wioletty Żórawskiej.

Uczestniczyła w nim liczna grupa zaproszonych gości oraz uczniowie Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku wraz z rodzicami. Słowo wstępne wygłosiła Pani prof. dr hab. Daniela Żuk, członek zarządu TNP. Pani profesor podziękowała Pani dr Wioletcie Żórawskiej za trud podjęcia się badania recepcji twórczości Norwida. Następnie głos zabrała Pani dr Wioletta Żórawska. W swoim wystąpieniu omówiła główne zagadnienia utworu. Zaznaczyła, że książka jest nieco zmienioną wersją rozprawy doktorskiej, która powstała i obroniona została na wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dyskusję rozpoczął ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, który podkreślił, że poezja Norwida jest trudna do zrozumienia dla młodzieży, dlatego jest wdzięczny autorce, że podjęła się badań i opisu tego tematu. Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor naszego Gimnazjum Pani Ewa Warabida, która stwierdziła, że Norwid żyje w naszym Gimnazjum. Podczas spotkania były wyświetlane slajdy z nazwiskiem oraz funkcją występującej osoby. Spotkanie uświetnili recytacją wierszy uczniowie klasy 3a: Jakub Olszewski i Sara Cieplik oraz absolwentka gimnazjum Dominika Żaczek, która zaśpiewała wiersz Norwida „Bema pamięci żałobny- rapsod”.

Były kwiaty, gratulacje oraz kolejka osób proszących o podpis z dedykacją.

Krzysztof Kamiński klasa II B

Bema pamięci żałobny rapsod w wykonaniu Dominiki Żaczek zaśpiewany z akompaniamentem na ukulele spodobał się uczestnikom spotkania.

Jeśli chcesz wysłuchać tej interpretacji kliknij tutaj.