Konkursy

Konkursy Norwidowskie organizowane przez Gimnazjum w Bielsku.

Konkursy powiatowe

1. Powiatowy konkurs literacki 29 listopada 2001 r. Norwid czytany w XXI wieku . Uczestnicy pisali interpretację wierszy Norwida lub przemówienia na szkolną uroczystość z okazji 180. rocznicy urodzin poety. Zgłoszono ogółem 61 prac literackich.

2. Powiatowy konkurs plastyczny 29 listopada 2001r. Daj obraz słowom Norwida. Zgłoszono ogółem 59 prac plastycznych. Konkursy ogłoszono w ramach obchodów Roku Norwidowskiego w Bielsku.

3. W marcu 2009 ogłoszono I Powiatowy konkurs recytacji wierszy i prozy Cypriana Norwida. Zgłosiło się na konkurs 46 recytatorów.

Konkurs zrealizowano w ramach Pięcioletniego programu pracy wokół patrona szkoły na lata 2008/9-2012/13

Stowarzyszenie Młodych Poetów im Cypriana K. Norwida w Gimnazjum w Bielsku.

Termin realizacji: 4 marca 2009 r.
Miejsce realizacji: Gimnazjum im. C.K. Norwida w Bielsku,
Uczestnicy: 11 gimnazjów z terenu powiatu płockiego,
41 recytatorów, 25 opiekunów.

Wykaz utworów Cypriana K. Norwida w Powiatowym Konkursie Recytacji. Wyboru dokonywali zainteresowani korzystając z listy utworów (20 wierszy i 4 utworów prozy).

Wiersze: Tytuł, ilość recytujących

Moja piosnka [I] – 5,
Moja piosnka [II] – 11,
Daj mi wstążkę błękitną – 4,
W Weronie – 2,
Moja ojczyzna – 5,
Coś ty Atenom zrobił Sokratesie – 1,
Italiam, Italiam – 1,
Pielgrzym – 1,
Bema pamięci żałobny rapsod – 1,
Ruszaj z Bogiem – 4,
Marionetki – 3,
Nerwy – 1,
Sfinks – 1,

Proza: tytuł, ilość uczestników recytujących:

– Garstka piasku – 1,

W marcu 2011 ogłoszono II Powiatowy konkurs recytacji wierszy Norwida. Uczestniczyło w etapie powiatowym 5 recytatorów.

Konkursy szkolne:

1. Recytacja wierszy Norwida. W konkursie zorganizowanym w 2003 r. uczestniczyło 26 osób.
2. Konkurs w dniu 28 listopada 2008 r. uczestniczyło 11 osób,
3. Do recytacji 18 stycznia 2011 r. zgłosiło się 7 osób,
4. Międzyszkolny konkurs fotograficzny Obraz słowa Cypriana Norwida i bł. Papieża Jana Pawła II łączący myśli Norwida i Papieża Jana Pawła II ogłoszono w marcu 2011 r. Zgłosiło się 18 uczestników,
Koordynator konkursów szkolnych i powiatowych literackich i recytatorskich: Wioletta Żórawska.
5. Konkurs plastyczny w 2004 r. Uczniowie wykonywali prace inspirowane tekstami Norwida. Koordynator: Alicja Wojtunik,