195. rocznica urodzin C. K. Norwida

Bielsk, 25 września 2016 r.

Mszy Św. przewodniczył ks. proboszcz Józef Różański. Uczestnikami byli: dyrektor gimnazjum Ewa Warabida, wicedyrektor Elżbieta Szczepańska, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Nauczyciel muzyki Jarosław Miszewski akompaniował chórowi szkolnemu, który zaśpiewał Moją piosnkę [II]. O wydarzeniu napisaliśmy w szkolnej kronice. O czym świadczą poniższe fotografie.