Poeta kultury i historii (2016)

Teatralizacja wiersza Bema pamięci żałobny-rapsod. Uczestnicy apelu szli w kolejności zgodnej z treścią utworu. Marszowi towarzyszyła muzyka do wiersza Czesława Niemena.
Wszyscy wykonawcy apelu stanęli półkolem, aby ukłonić się publiczności.
Zdjęcie z kroniki szkolnej
Zdjęcie z kroniki szkolnej
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli na podstawie materiałów z apelu szkolnego Norwid poeta kultury i historii przyznało dyplom i tytuł Mistrz Promocji Czytelnictwa polonistce  dr Wioletcie Żórawskiej. 

Tagi: Cyprian Norwid „Bema pamięci żałobny-rapsod”, Cyprian Norwid „Fortepian Szopena”, Czesław Niemen