Szkolne czytanie Norwida – TNP 2014

Dnia 29. 04. 2014 r. w Towarzystwie Naukowym Płockim dr Wioletta Żórawska wygłosiła odczyt o szkolnym czytaniu Norwida. Część I