196. rocznica urodzin C. Norwida

Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Bielsku 24 września 2017 r.

Komentarze:

Wiktoria Piechowska – My młodzież gimnazjum imienia Cypriana Norwida z wielką pokorą stajemy dziś w tym miejscu, aby złożyć świadectwo naszego szacunku i przywiązania do Patrona szkoły. Jesteśmy dumni, że mamy w Jego osobie wzór szlachetnego człowieka, genialnego artysty, żarliwego katolika i Polaka. Mówi się o nim najczęściej: poeta sumienia, poeta historii, poeta religijny.

Urodził się 196 lat temu w Głuchach w powiecie wyszkowskim. Zaledwie 140 kilometrów od Bielska.

Żył w epoce romantyzmu, wtedy Polski nie było na mapach Europy. Większość życia spędził w Paryżu. Dzielił los Polaków tak zwanej Wielkiej Emigracji. Żył 61 lat. Nikt do dziś nie dorównał mu w pisaniu o Ojczyźnie i wielkich Polakach, o powołaniu człowieka i istocie sztuki. Wystarczy na potwierdzenie podać takie arcydzieła polskiej liryki: Moja piosnka [II], Bema pamięci żałobny- rapsod i Fortepian Szopena, W Weronie. Jego twórczość jest wciąż aktualna. Żadne nurty współczesnej kultury nie zachwieją jej pozycją.

Badacze niestrudzenie przywracają ją naszemu pokoleniu. Obecnie Katolicki Uniwersytet Lubelski realizuje wydanie siedemnastotomowej edycji „Dzieł wszystkich Cypriana Norwida oraz siedmiotomowej edycji „Katalogu prac plastycznych Cypriana Norwida”.

Dominik Perka – W naszym gimnazjum jest utrwalona tradycja pracy wokół Patrona. Została ona zapoczątkowana szesnaście lat temu obchodami Roku Norwidowskiego 2001 i jest kontynuowana po dzień dzisiejszy. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy z Norwidem za pan brat. Potrafimy recytować, śpiewać i ilustrować jego wiersze. Tworzymy prace w technologii informacyjno – komunikacyjnej, apele szkolne jemu poświęcone to niekiedy oryginalne mini spektakle.

Po raz dwunasty uczestniczymy we Mszy Świętej za duszę Cypriana Norwida. Dziś pragniemy podziękować Bogu za ten patronat.

Komentarze zostały odczytane podczas Mszy Św. Opracowanie tekstu oraz przygotowanie występujących narratorów dr Wioletta Żórawska.