O szkolnym Norwidzie w TNP

W Towarzystwie Naukowym Płockim w ramach działalności Sekcji Nauk Humanistycznych w dniu 26 listopada 2019 roku odbył się odczyt dr Wioletty Żórawskiej Cyprian Norwid z perspektywy współczesnej szkolnej recepcji i w odbiorze lokalnego środowiska. Odczyt połączony był z prezentacją i oficjalnym otwarciem strony www.norwidpasjonaci.pl

Podczas spotkania publiczność miała okazję wysłuchać recytacji wierszy Cypriana Norwida w wykonaniu Barbary Misiun aktorki Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Słowami Norwida rozpoczęliśmy nasze spotkanie – wiersz Modlitwa i zakończyliśmy – tekst A ty się odważ…

Szkolna recepcja Cypriana Norwida jest to problem badawczy, który mieści się w obszarach: metodyka nauczania, dydaktyka literatury, historia oświaty w Polsce w ostatnim stuleciu.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że teksty Norwida w szkole mogą być interpretowane nie tylko na lekcjach polskiego. Nauczyciele plastyki mogą zrealizować interesujące lekcje o Norwidzie – autorze literackim i autorze prac plastycznych. Z kolei na lekcjach religii ten autor może wystąpić w biblijnych kontekstach interpretacyjnych. Młodzież zaciekawią godziny muzyki, jeśli zaproponuje nauczyciel interpretacje wokalne liryków romantycznego poety, które zabrzmią współcześnie i spowodują powroty do lektury tego autora. Informatyk ma także pole do działania, można realizować twórcze projekty, gry, które zaangażują młodzież.

W wystąpieniu ukazany został obraz szkolnej recepcji Cypriana Norwida w konkretnym czasie i miejscu. Omawiany projekt został zrealizowany w gimnazjum liczącym do 400 uczniów, w okresie lata 2001- 2019, w środowisku gminy.

Przykład pracy dydaktyczno – wychowawczej wokół Norwida pochodzi z Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Bielsku w województwie mazowieckim. Działania te dzielą się na dwa etapy: praca wokół postaci i twórczości autora Fortepianu Szopena jako kandydata na patrona szkoły w latach 2001-2004 oraz działania wokół patrona gimnazjum w latach 2004-2019.

Podsumowanie dziewiętnastolecia przybliżania postaci i twórczości autora Czarnych kwiatów młodzieży gimnazjalnej i środowisku lokalnemu uświadomiło słuchaczom, jak ciekawe rozwiązania metodyczne prowadzą do przezwyciężania trudności w czytaniu Norwida. W rezultacie ten autor stawał się młodzieży bliski duchowo, emocjonalnie i intelektualnie. Omówiony w TNP projekt zrealizowany w Bielsku funkcjonuje pod nazwą Bielski Norwid 2001-2019. Może być przykładem dobrej praktyki dla nauczycieli poszukujących inspiracji i rozwiązań metodycznych w szkolnym czytaniu Norwida.

Absolwent Gimnazjum im. Norwida w Bielsku (2019) i laureat Nagrody Norwida przybył do TNP w celu zaprezentowania strony własnego autorstwa www.norwidpasjonaci.pl Jego wystąpieniu razem z innymi przysłuchiwali się rodzice państwo Katarzyna i Adam Niedbałowie z synem Antkiem.

W sali konferencyjnej TNP zgromadzili się słuchacze reprezentujący dwa pokolenia i różne doświadczenia szkolnego czytania autora Promethidiona. Przybyła na odczyt była kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku Bożena Majewska, która wspierała wydarzenia wokół Norwida w Bielsku. Głos w dyskusji zabrał ks. Hubert Komorowski, który wspomniał swoje duszpasterskie doświadczenia, w których powoływał się na twórczość Norwida. Dyrektor Gimnazjum im. Cypriana K. Norwida w Bielsku istniejącego do 31 sierpnia 2019 r. zlikwidowanego wskutek reformy oświaty z dumą stwierdziła, że Norwid w Bielsku wiele znaczy dla środowiska i nadejdzie czas, że ziarno posiane na gruncie szkoły przyniesie kolejne piękne efekty. Nauczyciel muzyki Jarosław Miszewski wspomniał, doświadczenie z pracą wokół patrona jako ciekawe i twórcze. Z kolei Leszek Skierski zwrócił uwagę na trudności towarzyszące realizacji projektu Bielski Norwid 2001- 2019, o których w wystąpieniu nie wspomniano. Wśród publiczności znaleźli się uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w I etapie projektu Bielski Norwid oraz uczniowie z etapu końcowego.

Na koniec spotkania był poczęstunek – tort z cytatem Norwida i nazwą projektu. O słodki akcent zadbali rodzice Filipa Niedbały. W sali konferencyjnej rozmowy uczestników odbywały się w miłej atmosferze.

Wioletta Żórawska

Dr Wioletta Żórawska zapowiedziała wystąpienie Filipa Niedbały – absolwenta Gimnazjum im. Cypriana K. Norwida w Bielsku i autora strony www. 
Barbara Misiun – aktorka teatru w Płocku recytuje tekst Cypriana Norwida.
Zwrócił uwagę przybyłych słuchaczy tort okolicznościowy z cytatem z wiersza C. Norwida. Przeszłość oraz nazwą projektu zrealizowanego w Gimnazjum im. Cypriana K. Norwida w Bielsku.
Chwila poczęstunku. Na pierwszym planie Państwo Niedbałowie. Pani Katarzyna, Antek, Pan Adam i Filip.
Zdjęcia: Maciej Wróbel
Tagi: Cyprian Norwid, dydaktyka literatury, szkolna recepcja Cypriana Norwida, metodyka nauczania, szkoła ponadpodstawowa.