Rok Norwidowski (2001) w Bielsku

Od lewej: Anna Antoszewska – polonistka z Zespołu Szkół Rolniczych im. Leokadii Bergerowej w Płocku , Zdzisław Rendaszka – nauczyciel plastyki i techniki w Szkole Podstawowej w Bielsku, Wioletta Żórawska – polonistka w Gimnazjum w Bielsku, prof. dr hab. Zbigniew Sudolski z Uniwersytetu Warszawskiego, Maria Lewandowska – Dyrektor Zespołu Szkół w Bielsku, Grażyna Tatarska – Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, Katarzyna Dymek – sekretarz Gimnazjum w Bielsku, Barbara Ciszyńska – emerytowana polonistka z Płocka.
Z. Sudolski wygłosił odczyt: Dramatyczna aktualność Cypriana Norwida. 
Odczyt został opublikowany w książce Wioletty Żórawskiej, Bielski Norwid, Bielsk 2005, s. 52-60.

Wykład prof. dr. hab. Zbigniewa Sudolskiego Dramatyczna aktualność Cypriana Norwida opublikowany został w książce Wioletty Żórawskiej Bielski Norwid (2005).

Sudolski

Tagi: prof. dr hab. Zbigniew Sudolski, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie