Rok Norwidowski 2021

Czas na podsumowanie konferencji naukowej „Teatr Norwida” w Płocku.

Wydarzenie wpisuje się w ogólnopolskie obchody Roku Norwidowskiego 2021 z okazji 200. rocznicy urodzin wszechstronnego twórcy. Dokładnie przypada ona 24 września 2021 r. Konferencję zrealizowano we współpracy Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku z Sekcją Nauk Humanistycznych Towarzystwa Naukowego Płockiego. Odbyła się w dniu 17 VI 2021r. w sali konferencyjnej TNP.

Dr Wioletta Żórawska Przewodnicząca Sekcji Nauk Humanistycznych TNP i dyrektor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku podczas otwarcia konferencji naukowej „Teatr Norwida”.

Wygłoszone zostały trzy referaty:
Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak
(Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej,
Instytut Literaturoznawstwa – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Miejsca teatru i aktora w Norwidowskiej koncepcji prawdy i kłamstwa,

Prof. Jagoda Jakubowska-Opalińska (Akademia Teatralna w Warszawie)
Aktor w przestrzeni Norwidowskiej imaginacji,

Dr Wioletta Żórawska (Towarzystwo Naukowe Płockie)
Recepcja teatralna i szkolna twórczości Cypriana Kamila Norwida.

Referaty zaprezentowały znaczenie dramaturgii Norwida w jego dorobku pisarskim oraz interpretację wybranych elementów dramatu pod kontem analizy struktury, a także problem ich obecności na scenach polskich teatrów. Ukazały między innymi wzajemne związki dramaturgii i liryki. Poddano analizie strukturę wybranych dramatów, co pozwoliło ujawnić reżyserski talent Norwida. Podkreślono sporadyczną obecność dramaturgii Norwida na polskich scenach od czasu przywracania tej twórczości czytelnikom po współczesność. Twórczość ta wciąż jest wyzwaniem dla twórców teatru. Analiza recepcji teatralnej ujawniła, iż wciąż zbyt mało dramatów Norwida trafia na afisze, choć twórcze przejmowanie wielkiej tradycji narodowej przez naszą współczesność jest jednym z zadań stawianym przed teatrem.

Konferencji towarzyszyły: spektakl „ Skowronek” w dniu 19 czerwca monodram Barbary Misiun ( premiera odbyła się 24 października 2019 roku w Teatrze Dramatycznym w Płocku na scenie „Piekiełko”). Zainteresowani Norwidem mogli również obejrzeć w Płocku czytanie performatywne sztuk Norwida „Noc tysiączna druga” oraz „Krakus” dnia 29 czerwca 2021. Ich powtórne czytanie zaplanowane jest we wrześniu tego roku. Wydano okolicznościowy folder. Będą czynione starania o publikację wygłoszonych odczytów.

Pozostaje mieć nadzieję, że dramaty Norwida nie tylko w Roku Norwidowskim, ale i w przyszłości będą obecne na deskach teatrów, a ich inscenizacje staną się wielkimi wydarzeniami repertuarowymi i artystycznymi.

Dziękuję dyrektorowi Markowi Mokrowieckiemu przewodniczącego Komitetu organizacyjnego oraz wszystkim osobom pracującym przy realizacji konferencji naukowej „Teatr Norwida”. Szczególnie zaangażowany był koordynator konferencji Leszek Skierski.

Dziękuję prof. Zbigniewowi Kruszewskiemu prezesowi Zarządu TNP za osobiste zaangażowanie i obecność na konferencji.