Promocja książki „Bielski Norwid”

Promocja książki Bielski Norwid odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Bielsku 7 maja 2005 r. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Norwida w Warszawie: Piotr Rotkiewicz (przewodniczący) i Adam Szymański, uczniowie i absolwenci gimnazjum – członkowie Stowarzyszenia Młodych Poetów im. Cypriana Norwida w Gimnazjum w Bielsku, rodzina, nauczyciele, znajomi  autorki oraz mieszkańcy gminy Bielsk.
Promocja książki miała charakter wywiadu. Dziennikarz Leszek Skierski prowadził rozmowę z Wiolettą Żórawską. Uroczystość przebiegała w przyjaznej atmosferze. Odśpiewano Sto lat  dla autorki.