Odczyt w Towarzystwie Naukowym Płockim 29 V 2014 r.

Prelegentka dr Wioletta Żórawska podczas odczytu w TNP.
TNP-2014Norwid-szk.

W kronice szkoły odnotowano odczyt dr Wioletty Żórawskiej  Jak czytać Norwida? Refleksje na podstawie podręczników licealnych z lat 1921- 2010, który odbył się w Towarzystwie Naukowym Płockim 29 V 2014 r.
W wydarzeniu uczestniczyli: dyrektor Gimnazjum im Cypriana K. Norwida  Renata Popis, nauczyciel muzyki Jarosław Miszewski  oraz uczniowie recytujący wiersze patrona.  

Tagi: Towarzystwo Naukowe Płockie, dr Wioletta Żórawska „Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku”