O nas

Projekt Bielski Norwid został zrealizowany w gimnazjum liczącym do 400 uczniów, w latach 2001- 2019. Początek stanowi Rok Norwidowski ogłoszony w 2001 roku. Koniec wyznacza wygaszenie gimnazjum 31 sierpnia 2019 roku. Nazwa pochodzi od miejscowości Bielsk, która znajduje się w powiecie płockim w województwie mazowieckim.

Zrealizowane w tym czasie działania edukacyjno – wychowawcze wykraczające poza szkołę, gminę, powiat są przykładem dobrej praktyki i stanowić mogą przyczynek do badań nad szkolną recepcją Norwida oraz jego obecności w świadomości społeczeństwa. Na sukces projektu pracowali nauczyciele, uczniowie, włączył się samorząd gminny i powiatowy oraz ks. Józef Różański i organista Marek Siemieniec z Parafii Bielsk. Byłam inicjatorką i koordynatorką wszelkich działań popularyzatorskich wokół Norwida kandydata na patrona szkoły w latach 2001- 2004 i pracy wokół patrona gimnazjum w okresie 2004 – 2019. Włączali się w pracę uzdolnieni uczniowie, pomocni byli także nauczyciele: Pani Alicja Wojtunik, nauczyciel muzyki Jarosław Miszewski, szkolny informatyk Mariusz Niedbała i inni. Gimnazjaliści wybierali projekty edukacyjne związane z Norwidem, pracowali dobrowolnie z pasją, aby zdobyć wiedzę i zaprezentować ją na szkolnym forum. Uczestniczyli z sukcesami w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i powiatowych.

Wioletta Żórawska – doktor nauk humanistycznych UKSW (2013), absolwentka polonistyki UMK w Toruniu (1991) i studiów podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa UW (1996). Inicjatorka nadania Gimnazjum w Bielsku imienia Cypriana Kamila Norwida (2004). Od 2000 roku jest członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego (przewodniczącą Sekcji Nauk Humanistycznych). Autorka książek: Bielski Norwid (2005), Szkolne modele recepcji twórczości Cypriana Norwida do 2010 roku (2016), oraz publikacji naukowych w: Polonistyce, Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego i wydawnictwach po kongresowych poświęconych dydaktyce polonistycznej.

Obecnie realizuje swoje powołanie,  udzielając korepetycji z języka polskiego dla uczniów szkoły podstawowej, średniej oraz prowadzi korektę stylistyczną i udziela konsultacji w redagowaniu humanistycznych prac dyplomowych . Sens tej pracy najlepiej ujmuje motto: Odpowiednie dać rzeczy słowo. Cyprian Norwid Ogólniki .

Kliknij tutaj, by przenieść się na stronę z korepetycjami

Twórca strony: Filip Niedbała