Rok Norwidowski w Bielsku

Dnia 29.11.2001 r. w Bielsku prof .dr hab. Zbigniew Sudolski wygłasza odczyt „Dramatyczną aktualność Cypriana Norwida”.