Szkolny konkurs recytatorski (2014)

Dnia 18 listopada 2014 r. odbył się w naszej szkole konkurs Recytujemy wiersze patrona. Zgłosiło się piętnaścioro uczniów z klas I, II, III

. Komisja konkursowa
– Pani Renata Popis (dyrektor gimnazjum),
– Pani Wioletta Żórawska (przewodnicząca komisji i koordynator konkursu), ,
– Pani Marlena Godlewska (polonistka),
– Pani Krystyna Figurska (bibliotekarka).

Laureaci
– Dwie równorzędne pierwsze nagrody otrzymali uczniowie klasy II A, Patrycja Bilicka i Jakub Olszewski,
– Drugie miejsce zajęła Weronika Grudzień z klasy III B,
– Trzecie miejsce Klaudia Podgrudna z klasy III D.

Wyróżnienia
– Aleksandra Radecka klasa I D,
– Anna Urbańska klasa I D,
– Dominika Żaczek klasa III D,
Laureaci i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, zaś pozostali – dyplomy uczestnictwa.
Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców przy Gimnazjum w Bielsku.

Wioletta Żórawska,
koordynator konkursu.

Recytujemy wiersze naszego Patrona

Wybór utworów Cypriana Norwida dla uczestników konkursu recytatorskiego:

Bema pamięci żałobny rapsod,
– Coś ty Atenom zrobił Sokratesie,
– Czasy,
– Daj mi wstążkę błękitną,
– Fatum,
– Fortepian Szopena,
– Italiam, Italiam,
– Klaskaniem mając obrzękłe prawice,
– Marionetki,
– Moja ojczyzna,
– Moja piosnka [I],
– Moja piosnka [II],
– Nerwy,
– Ogólniki,
– Pielgrzym,
– Pióro,
– Ruszaj z Bogiem,
– Sfinks[II],
– Trzy strofki,
– W Weronie,