Interpretacja wierszy Cypriana Norwida (2004)

W kronice szkoły odnotowano konkurs plastyczny Interpretacja wierszy C. Norwida (2004).