131. rocznica śmierci (2014)

Kronika szkoły. Uczniowie zinterpretowali plastycznie utwory patrona: Litania do Najświętszej Marii Panny – Natalia Gretkowska, Italiam! Italiam! – Katarzyna Łuniewska, Specjalności – Alicja Marciniak. Prace wystawiono na szkolnym korytarzu kilka dni przed uroczystością.
Wiersz Marionetki zinterpretowała Anna Wiśniewska, W Weronie oraz Krzyż i dziecko opracowała plastycznie grupa Justyna Krzemińska, Małgosia Jasińska, Paulina Bańka.
W hali sportowej te prace stanowiły oryginalną scenografię uroczystości w dniu 22 maja 2014 r.
W kronice upamiętniono ciekawy projekt zaproszenia na uroczystości autorstwa Anny Wiśniewskiej oraz scenografię apelu i nazwiska wykonawców.