Bielski Norwid

Krystian Tomaszewski podczas Mszy św. za duszę C. Norwida z udziałem społeczności szkolnej w kościele parafialnym w Bielsku 23 września 2018 r.
Granitowa tablica poświęcona patronowi na ścianie korytarza.

1. Gimnazjum powołano w roku szkolnym 1999/2000. Funkcjonowało ono w Zespole Szkół nr 1 z siedzibą przy ulicy Drobińskiej 22 w Bielsku, powiat płocki, województwo mazowieckie.
2. Otwarcie nowego budynku Gimnazjum w Bielsku przy ul. Sierpeckiej 42 odbyło się 31 sierpnia 2002 roku.
3. Likwidacja Gimnazjum Cypriana Kamila Norwida nastąpiła w wyniku reformy oświaty dnia 31 sierpnia 2019 roku.

Uchwałą Rady Gminy Bielsk 22 kwietnia 2004 roku nadano imię szkole. Poświęcenie Sztandaru Szkoły nastąpiło 20 maja 2005 roku

Inicjatorką nadania gimnazjum imienia Cypriana Norwida oraz autorką kampanii promującej tego poetę i koordynatorką pracy wokół patrona szkoły jest dr Wioletta Żórawska.

Uchwala