Rok 2022 – Rokiem Romantyzmu

W 1822 r. w Wilnie ukazały się Ballady i romanse Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską muzykę, literaturę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej. W Roku Romantyzmu zwrócimy uwagę na najwybitniejszych twórców tej epoki: Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida w dziedzinie literatury, Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszkę w muzyce, Piotra Michałowskiego i Jana Matejkę w malarstwie.

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiono rok 2022 Rokiem Romantyzmu.

W Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na scenie kameralnej było czytanie performatywne dwóch sztuk Cypriana Kamila Norwida: Noc Tysiączna druga i Krakus.

Kliknij tutaj, aby odtworzyć przedstawienie Krakus

Kliknij tutaj, aby odtworzyć przedstawienie Noc tysiączna druga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *