Pomnik Cypriana Norwida w Opinogórze

W ostatnich dniach Roku Romantyzmu Polskiego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 30 listopada 2022 r. odbyła się konferencja naukowa Literatura i kultura polskiego romantyzmu ukształtowały wymiar i profil duchowy Polaków.

W programie konferencji, której organizatorami były: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ciechanowie znalazły się interesujące wykłady. Najpierw uczestników wtajemniczył w problem Jak romantycy wierzyli w Boga? prof. Dr hab. Andrzej Fabianowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie podjął próbę odpowiedzi na pytanie: Jak (i dlaczego) romantycy cierpieli? prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak z Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu. Laureaci konkursu recytatorskiego urzekli nas interpretacją ballad A. Mickiewicza. Całość uzupełniał spacer muzealny „Śladami Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze – zwiedzanie obiektu pałacowo-parkowego.

Na uwagę zasługuje pomnik Cypriana Norwida. Rzeźbę wykonał artysta rzeźbiarz Aleksandr Porożniuk z Doniecka na Ukrainie. Rzeźba odlana została w brązie i stanęła w parku opinogórskim.

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, czując się w oczywisty sposób spadkobiercą romantycznej tradycji, postawiło popiersia wielkich romantyków: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Fryderyka Chopina w parku opinogórskim.

Pomniki C. K. Norwida i Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze świadczą o przyjaźni dwóch wielkich polskich romantyków, ich wzajemnym zainteresowaniu własną twórczością, różnych aspektach znajomości i relacji zbudowanych przez pisarzy.

W roku 2021 przypadała 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, poety związanego z ziemią mazowiecką, o którym historyk i krytyk literatury Kazimierz Wyka pisał: „rdzenny Mazur spod samej Warszawy”. Nie ulega wątpliwości, że Mazowsze – „kraj lat dziecinnych” kształtowało osobowość poety, a lata tu spędzone miały wpływ na twórczość Norwida – poety europejskiego. Sam mówił o swoistym mazowieckim „stygmacie”, który znajduje odbicie w jego twórczości.

Norwid tworzył u schyłku romantyzmu, odbiegając znacznie od ducha dzieł Mickiewicza czy Słowackiego. Jego poezję określano jako niejasną i manieryczną. Historycy literatury dostrzegają w niej wpływy klasycyzmu, parnasizmu. Młodopolscy literaci, którzy jako pierwsi docenili geniusz Norwida, uznali jego utwory za bliskie ich światopoglądowi, wyprzedzające epokę. Współcześnie poeta często nazywany jest czwartym wieszczem romantyzmu.

Konferencja naukowa odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Tagi: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

U źródeł polskiego romantyzmu

Projekt „Śladami polskich romantyków” sfinansowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a jego realizacją zajęła się Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. W wycieczce na Litwę, która odbyła się w dniach 1- 6 czerwca 2022 r. uczestniczyły 33 osoby z opiekunami.
Wyjazd stanowił dodatkową nagrodę dla laureatów ogólnopolskiego konkursu związanego z życiem i twórczością Cypriana Norwida ogłoszonego z okazji obchodów 200. rocznicy urodzin przypadających w 2021 roku. Uczestnikami byli uczniowie szkół ponadpodstawowych – laureaci konkurów literackiego i plastycznego z różnych regionów Polski. Dołączyli również laureaci konkursu z kilku szkół polonijnych ( Grecja, Kazachstan, Wielka Brytania, Irlandia, Łotwa) na projekt koszulki promującej postać i twórczość Norwida wraz z opiekunami, gdyż reprezentowali oni różne kategorie wiekowe. Ciekawy program wycieczki zapewnił zwiedzenie wyjątkowych miejsc Wilna i okolic, które znane były do tej pory większości jej uczestników głównie z podręczników. Mieliśmy okazję stanąć tam, gdzie byli w różnych momentach życia: Mickiewicz, Słowacki, Moniuszko, Syrokomla. Zaczęliśmy od Ostrej Bramy, bo w Wilnie to zawsze pierwszy punkt programu, potem przyszła kolej na Uniwersytet Wileński, spacer w Zaułek Literacki, zwiedzanie Muzeum Mickiewicza oraz urocze chwile w sielskim klimacie dworku – Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie…

Jeżeli zainteresował Cię ten artykuł, możesz go przeczytać tutaj.

Wilno – Ostra Brama. Tu grupa wycieczkowa rozpoczęła przygodę zwiedzania.

Tablica upamiętniająca obecność A. Mickiewicza w Wilnie.
Ul. św. Jana – miejsce, gdzie znajdowała się drukarnia i księgarnia Józefa Zawadzkiego. Tu ukazały się „Poezje” A. Mickiewicza. Wydarzenie to stanowi umowny początek polskiego romantyzmu.
Pomnik A. Mickiewicza w kościele Św. Janów w Wilnie.

139. rocznica śmierci Cypriana Norwida

Uczniowie z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą byli w Krypcie Wieszczów Narodowych w podziemiach archikatedry krakowskiej. Jest to szczególnie ważny punkt wycieczki w przypadającym Roku Romantyzmu Polskiego. W dniu 20 maja 2022 r. Uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą – epitafium C. K. Norwida obok urny z ziemią z jego grobu.

Chociaż 139. rocznica śmierci Norwida przypada dopiero w dniu 22-23 maja uwzględnienie w planie wycieczki rocznicy jest bardzo cenne. Dziękuję opiekunom wycieczki i młodzieży za zrealizowanie tego ważnego punktu planu trzydniowej wycieczki realizowanej w ramach programu „Poznaj Polskę”. Obcowanie z historią i kulturą jest jednym z kluczowych działań wychowania patriotycznego młodzieży.

Duchową więź młodzieży z twórczością autora Vade- mecum w Czerwińsku nad Wisłą potwierdza sukces Julii Murawskiej w ogólnopolskim konkursie poświęconym jego życiu i twórczości w dwusetną rocznicę urodzin (2021r.)

Wioletta Żórawska

20 maja 2022 r. Pod tablicą – epitafium Cypriana Norwida w Krypcie Wieszczów Narodowych na Wawelu składają kwiaty uczniowie: Jakub Piotrowski, Majka Chrobocińska (od lewej) i Kinga Józwiak.
Fot. Arch. własne

Rok 2022 – Rokiem Romantyzmu

W 1822 r. w Wilnie ukazały się Ballady i romanse Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu. Zrodziła się epoka, w której tworzyli genialni artyści, myśliciele i działacze polityczni, którzy w sytuacji narodowej niewoli stworzyli kraj duchowej wolności, rozwinęli programy niepodległościowe, a zarazem wynieśli polską muzykę, literaturę i malarstwo do rangi czołowych osiągnięć kultury europejskiej. W Roku Romantyzmu zwrócimy uwagę na najwybitniejszych twórców tej epoki: Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Norwida w dziedzinie literatury, Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszkę w muzyce, Piotra Michałowskiego i Jana Matejkę w malarstwie.

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiono rok 2022 Rokiem Romantyzmu.

W Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku na scenie kameralnej było czytanie performatywne dwóch sztuk Cypriana Kamila Norwida: Noc Tysiączna druga i Krakus.

Kliknij tutaj, aby odtworzyć przedstawienie Krakus

Kliknij tutaj, aby odtworzyć przedstawienie Noc tysiączna druga

Uroczysta gala

Raz na dwieście lat!

Taki dzień jak dziś zdarza się raz na 200 lat. Tak można powiedzieć o uroczystości z dnia 29 grudnia 2021 r. , która zwieńczyła obchody roku Cypriana Kamila Norwida w dwusetną rocznicę urodzin wielkiego Mazowszanina. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się uroczysta gala wręczania nagród laureatom czterech konkursów dotyczących życia i twórczości tego autora. Zarówno miejsce, jak i udział w wydarzeniu premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Piotra Glińskiego i Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka świadczą o wysokiej randze tego spotkania. Konkurs „Bo piękno na to jest, by zachwycało…kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida” odbył się pod patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów. Organizatorem był Minister Edukacji i Nauki. W takim gronie, w podniosłej atmosferze laureaci i wyróżnieni, którzy wyłonieni zostali w dwóch etapach ( wojewódzki i ogólnopolski) spośród uczniów szkół ponadpodstawowych wraz z opiekunami merytorycznymi mieli zaszczyt odbierać z rąk Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki dyplomy i nagrody.

W wydarzeniu swoją obecność zaznaczył Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwiński nad Wisłą, Julia Murawska z klasy III TLP za wyróżnienie w konkursie otrzymała dyplom nagrodę rzeczową i wyjazd do Wilna. Także opiekunka merytoryczna projektu konkursowego polonistka Wioletta Żórawska została uhonorowana nagrodą i dyplomem.

Takie uroczystości w niepowtarzalnej atmosferze zachęcają do twórczej pracy uczniów i nauczycieli.

Dr Wioletta Żórawska  opiekunka merytoryczna  wyróżnionego projektu edukacyjnego z Julią Murawską – uczennicą   III kasy 3 TLP Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą. Fot. arch. własne
Dr Wioletta Żórawska otrzymuje nagrodę i dyplom z rąk Przemysława Czarnka ministra edukacji i nauki. Fot.: Daniel Gnap/KPRM

Więcej o uroczystej gali dowiesz się klikając tutaj:

dyplom-1

Znamy laureatów Konkursu Norwidowskiego

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowano listę laureatów ogólnopolskiego konkursu „Bo piękno na to jest, by zachwycało. Kreatywnie o życiu i twórczości Cypriana Kamila Norwida” Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizowało go Ministerstwo Edukacji i Nauki w 200. rocznicę urodzin Norwida. Mottem konkursu był cytat: „Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem – jedność i zgoda, celem – prawda”. Celem konkursu było rozpropagowanie ukazanej w sposób nieszablonowy wiedzy na temat życia i twórczości autora „Vade-mecum” poprzez ukazanie jego intelektualnej i artystycznej oryginalności.

Zadaniem uczestników było zrealizowanie projektu edukacyjnego z elementami pracy badawczej za pomocą kreatora e-materiałów znajdującego się na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Konkurs trwał od 24 września do 8 grudnia 2021 r.

Jestem dumna z sukcesu mojej uczennicy Julii Murawskiej. Miałam przyjemność być opiekunem merytorycznym jej projektu.

Wioletta Żórawska

Za nami konferencja naukowa „Teatr Norwida”

Czas na podsumowanie konferencji naukowej „Teatr Norwida” w Płocku.

Wydarzenie wpisuje się w ogólnopolskie obchody Roku Norwidowskiego 2021 z okazji 200. rocznicy urodzin wszechstronnego twórcy. Dokładnie przypada ona 24 września 2021 r. Konferencję zrealizowano we współpracy Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku z Sekcją Nauk Humanistycznych Towarzystwa Naukowego Płockiego. Odbyła się w dniu 17 VI 2021r. w sali konferencyjnej TNP.

Dr Wioletta Żórawska Przewodnicząca Sekcji Nauk Humanistycznych TNP i dyrektor Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku podczas otwarcia konferencji naukowej „Teatr Norwida”.

Wygłoszone zostały trzy referaty:
Prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak
(Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej,
Instytut Literaturoznawstwa – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Miejsca teatru i aktora w Norwidowskiej koncepcji prawdy i kłamstwa,

Prof. Jagoda Jakubowska-Opalińska (Akademia Teatralna w Warszawie)
Aktor w przestrzeni Norwidowskiej imaginacji,

Dr Wioletta Żórawska (Towarzystwo Naukowe Płockie)
Recepcja teatralna i szkolna twórczości Cypriana Kamila Norwida.

Kliknij tutaj, aby przeczytać rozwinięcie informacji.


Tagi: Cyprian Norwid, Rok Norwidowski 2021, teatr Norwida, dramaty Norwida

Zaproszenie

Konferencja Naukowa

TEATR NORWIDA
200. rocznica urodzin poety

Program

17 czerwca 2021 r. (czwartek), godz. 17.00
Miejsce: Sala konferencyjna Towarzystwa Naukowego Płockiego, Płock, pl. Narutowicza 8.
17.00 Wystąpienia:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski (prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego);
dr Wioletta Żórawska (przewodnicząca Sekcji Nauk Humanistycznych TNP);
mgr Marek Mokrowiecki (dyrektor Teatru Dramatycznego w Płocku).

Wystąpienia prelegentów:

17.20 prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak (Katedra Edytorstwa i Literatury Polskiej, Instytut Literaturoznawstwa – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Miejsca teatru i aktora w Norwidowskiej koncepcji prawdy i kłamstwa;

17.40 prof. Jagoda Jakubowska-Opalińska (Akademia Teatralna w Warszawie)
Aktor w przestrzeni Norwidowskiej imaginacji;

18.00 dr Wioletta Żórawska (Towarzystwo Naukowe Płockie) 
Recepcja teatralna i szkolna twórczości Cypriana Kamila Norwida;

18.20 Dyskusja,

19.00 Podsumowanie sesji tematycznej.

Konferencja będzie odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym.

Organizatorzy:
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
Sekcja Nauk Humanistycznych Towarzystwa Naukowego Płockiego

Komitet organizacyjny:
mgr Marek Mokrowiecki (przewodniczący), mgr Leszek Skierski (koordynator projektu),dr Wioletta Żórawska (konsultacje merytoryczne); mgr Monika MioduszewskaOlszewska, Waldemar Lawendowski, Piotr Sobczak